pakkretcity

ผู้สูงอายุที่เป็นคู่สมรสของข้าราชการบำนาญ

อยากเรียนถามว่า ผู้สูงอายุที่เป็นคู่สมรสของข้าราชการบำนาญ ไม่ได้รับเงินสวัสดิการใด ๆ จากทางราชการเป็นการประจำนอกจากการเบิกค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิ์ของคู่สมรสของข้าราชการบำนาญเท่านั้น   สามารถขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้หรือไม่ครับ

Re: ผู้สูงอายุที่เป็นคู่สมรสของข้าราชการบำนาญ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2019, 09:59:37 AM »
สิทธิ์การรับเบี้ยยังชีพเป็นสิทธิ์เฉพาะบุคคล หากท่านไม่ได้เป็นผู้รับเงินบำเหน็จ บำนาญ ท่านมีสิทธิ์รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ สอบถามเพิ่มเติม โทร 02960- 9704-14 ต่อ 723-726

 

PAKKRETCITY:www.pakkretcity.go.th