pakkretcity

ปัญหาขยะตกค้าง

ปัญหาขยะตกค้าง
« เมื่อ: มกราคม 23, 2018, 02:24:01 PM »
หากประชาชนได้รับความเดือดจากปัญหาขยะตกค้าง สามารถแจ้งที่ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด หรือ โทร. 02 960 9704-14 ต่อ 405 หรือ โทร. 02 150 2071 กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม

 

PAKKRETMUNICIPALITY:www.pakkretcity.go.th