pakkretcity

การแจ้งการตายต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

กรณีตายในสถานพยาบาล ให้เจ้าบ้านหรือบุคคลที่เจ้าบ้านมอบหมายแจ้งการตายภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ตาย
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
1. บัตรประจำตัวของผู้แจ้งการตายหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
2. บัตรประจำตัวประชาชนของคนตาย (ถ้ามี)
3. หนังสือรับรองการตาย (ท.ร.4/1) ที่สถานพยาบาลออกให้
4. สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) ที่คนตายมีชื่อ (ถ้ามี)

อีผี

Re: การแจ้งการตายต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 07, 2018, 10:14:29 AM »
ขอบคุณสำหรับความรู้เรื่องแบบนี้ด้วยนะคะ ยิ่งเวลาผ่านไปคนเรายิ่งลืมสิ่งแบบนี้ที่ไกล้ตัว

gclub

Re: การแจ้งการตายต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2022, 02:55:44 PM »
ขอบคุณสำหรับข้อมูลที่เป้นประโยชน์ครับ

 

PAKKRETMUNICIPALITY:www.pakkretcity.go.th