pakkretcity

หลักเกณฑ์ในการรับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ปีการศึกษา 2562

๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีอายุ ๒ ปี ๘ เดือน นับถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (เกิดระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)(บางโรงเรียนไม่รับ)
๓. มีอายุ ๓ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (เกิดระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙)
๔. มีภูมิลำเนาหรือาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด
๕. เด็กที่สมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นๆ ที่จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน

หมายเหตุ ดูรายละเอียดแต่ละโรงเรียนตามข่าวประชาสัมพันธ์ของเทศบาล http://www.pakkretcity.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1969
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 21, 2019, 01:24:13 PM โดย admin_joy »

 

PAKKRETMUNICIPALITY:www.pakkretcity.go.th