pakkretcity

แบบก่อสร้างหลังคาคลุมลานโรงเรียนคลองเกลือ

wuttichote

อยากทราบแบบหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โรงเรียนคลองเกลือใช้แบบจากเทศบาลนครปากเกร็ดหรือปล่าวครับ

Re: แบบก่อสร้างหลังคาคลุมลานโรงเรียนคลองเกลือ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2018, 11:37:29 AM »
กรณีนี้ ควรประสานสำนักการช่างโดยตรงค่ะ 0 2960 9704-14 ต่อ 824-826

 

PAKKRETCITY:www.pakkretcity.go.th