เกี่ยวกับเรา


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

การเดินทาง

      โดยรถยนต์ส่วนบุคคล รถสองแถว มอเตอร์ไซค์

สถานที่ / บริการในสวน

      - ลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

      - ลานพักผ่อน ริมน้ำโดยรอบสวน

      - ลู่วิ่ง ออกกำลังกายรอบสระ ทางจักรยานต่อเนื่องไปในพื้นที่ใต้ทางด่วน

      - ลานออกกำลังกายผู้สูงอายุ สวนสุขภาพ

      - นาฬิกาดอกไม้ น้ำพุดนตรีกลางน้ำ

      - ลานจอดรถ / ร.ป.ภ.รักษาความปลอดภัย

      - กิจกรรมออกกำลังกาย โดยชมรมต่างๆภายในสวนฯ

สวนฯเปิดบริการ 05.00 - 20.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เทศบาลนครปากเกร็ดเป็นผู้ดูแลค่ะ

งานสวนสาธารณะ

สำนักการช่าง

เทศบาลนครปากเกร็ด

โทร. 02-960-9704-14 ต่อ 824