สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับสู่ ... สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จ.นนทบุรี

  •       ท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพ ของสวนน้ำขนาดใหญ่ พื้นที่โดยรอบสวนร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด น้ำพุกลางน้ำ นาฬิกาดอกไม้ ศาลาทรงไทยริมน้ำ สวนหย่อม ลานอเนกประสงค์ นอกจากนั้น สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี ยังได้จัดให้มีสัดส่วนของการออกกำลังกายบริเวณสวนสุขภาพ และพื้นที่เส้นทางวิ่งโดยรอบสระน้ำในช่วงเช้า และเย็น ท่ามกลางความร่มรื่นเย็นสบาย

  •       ศาลาที่ประทับ สร้างเพื่อเป็นจุดเด่นของสวน ด้วยการปลูกสร้างเป็นศาลายื่นลงไปในสระน้ำ ปัจจุบันจัดเป็นศาลาอเนกประสงค์ให้ประชาชนได้ใช้เป็นที่นั่งพักผ่อน หลบร้อนริมสระ และเพลิดเพลินกับการชมปลาน้อยใหญ่เป็นจำนวนมาก

  •       ช่วงเดือนกรกฎาคม ( วันที่ 18 กรกฎาคม ) ศาลาแห่งนี้ใช้เป็นสถานที่จัดนิทรรศการและพิธีการต่างๆ เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิกุลของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยด้านข้างของศาลาที่ประทับ จะร่มรื่นด้วยต้นประดู่ ( ต้นไม่ประจำของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ) ปลูกสลับกับไม้ไทยนานาพันธุ์ตลอดแนว ซึ่งจะพบเห็นผู้คนใช้เป็นสถานที่พักนั่งชมทัศนียภาพริมสระ