โครงสร้างฝ่ายบริหาร เทศบาลนครปากเกร็ด

 

 
Card image cap

นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

 

นายวิชัย บรรดาศักดิ์

หมายเลขติดต่อ : 08 1314 0482

 

 

 

 

เลขานุการและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

 

 

Super User