หัวหน้าส่วนราชการ

 

 

 

Card image cap

 ผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้รักษาราชการเเทนผู้อำนวยการสำนักคลัง

นางดลพร จินดามณี

หมายเลขติดต่อ : 0 2960 9714 ต่อ 315
มือถือ :

 

 

 

Card image cap

ผู้อำนวยการกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

นางมุทิตา คล้ายพงษ์

หมายเลขติดต่อ : 0 2960 9714 ต่อ 111
มือถือ : 08 0653 6234
Card image cap

หัวหน้าฝ่ายสรรหาเเละเลือกสรรรักษาราชการเเทนผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

นายธนูศักดิ์ อุดร

หมายเลขติดต่อ : 0 2960 9714 ต่อ 555
มือถือ : 08 1346 6636
 

Super User