หัวหน้าส่วนราชการ / กองการเจ้าหน้าที่
กองการเจ้าหน้าที่ :  

นางสาวพนารี กิมฮู้

รก.ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ภารกิจ : กองการเจ้าหน้าที่


มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านงานการเจ้าหน้าที่ งานพัฒนาบุคลากร งานวางแผนบุคคล งานทะเบียนประวัติ


หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : โทร. 02-960-9704 - 14  ต่อ 501
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อ : ขอรับบริการ

» โครงการ/กิจกรรม/ผลงาน

Super User