เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑)