เทศบาลนครปากเกร็ดจัดกิจกรรมโครงการถนนเด็กเดิน ปี ๒๕๖๒

Pin It

เทศบาลนครปากเกร็ด กำหนดจัดโครงการถนนเด็กเดิน ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๗.๐๐ น. ณ บริเวณลานจอดรถท่าน้ำปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงความสามารถบนเวที ซุ้มนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ จากสถานศึกษาในเขตเทศบาล และ ซุ้มกิจกรรม Work Shop จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในวัน และเวลาดังกล่าว