โครงการ "การจัดการประชากรสุนัขจรจัดประเทศไทย"

Pin It

เทศบาลนครปากเกร็ดร่วมกับมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย (Soi Dog Foundation) ได้จัดโครงการ "การจัดการประชากรสุนัขจรจัดประเทศไทย" กิจกรรม การผ่าตัดทำหมันสุนัข และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี  ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. (ในวันและเวลาราชการ) ที่วัดเกาะพญาเจ่ง ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
การเตรียมตัวก่อนการผ่าตัดทำหมันสุนัข
๑. งดน้ำ-อาหาร สุนัข อย่างน้อย ๘ - ๑๒ ชั่วโมง
๒. ควรทำหมันสุนัข อายุ ๙ เดือนขึ้นไป
๓. สุขภาพสัตว์สมบูรณ์ แข็งแรง
๔. ติดต่อนัดคิวผ่าตัดทำหมัน ๐๙๕-๔๔๑-๒๓๖๐ คุณต้น

ค้นหาข้อมูล🔎