ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมดนตรีในสวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ ในวันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณลานฝั่งประตูทางเข้า-ออก วัดเรืองเวชมงคล สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี

Pin It

  

ค้นหาข้อมูล🔎