» โครงการจ้างทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครปากเกร็ด โรงเรียนประเสริฐอิสลาม ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


» ร่าง รับฟังคำวิจารณ์

        » - 

        ลงวันที่ : -


» ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง

       » -

       ลงวันที่ :  -


» ราคากลาง

         » - 

          ลงวันที่ : -


» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

       » เปิดไฟล์  ?  

        ลงวันที่ :  20  ธันวาคม  2566


» การตรวจรับงานจ้าง

        » - 

        ลงวันที่ :  -


» การยกเลิกการจัดซื้อ-จ้าง

       » - 

       ลงวันที่ :  -


admin_fai