ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ ๔ จังหวัดนนทบุรี เรื่อง กำหนดสถานที่รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้เเทนราษฎรแบบเเบ่งเขตเลือกตั้ง

admin_fai