ปิดลานจอดยานยนต์บริเวณหน้าโรงพยาบาลวิภาราม

 

 

admin_sophon