บรรจุทรายลงกระสอบ เพื่อวางแนวกั้นน้ำป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด

Pin It

»»11/10/2021
บรรจุทรายลงกระสอบ เพื่อวางแนวกั้นน้ำป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด

ค้นหาข้อมูล🔎