»» 30/11/2023
กิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี ศึกษาดูงานด้านการสาธารณสุข นครปากเกร็ด

»» 30/11/2023
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

»» 30/11/2023
นครปากเกร็ด ฝึกอบรมการทำของว่างจีนโบราณ และการพิมพ์ภาพลงบนภาชนะ

»» 30/11/2023
ทต.นายาง จ.เพชรบุรี ศึกษาดูงานด้านบทบาทของอสม. กับการดูแลสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนนครปากเกร็ด

»» 30/11/2023
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

»» 30/11/2023
อบต.เชิงทะเล ภูเก็ต ศึกษาดูงานเมืองสมาร์ทซิตี้ปากเกร็ด

»» 22/11/2023
โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) ศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะตามหลัก 3Rs ของเทศบาลนครปากเกร็ด

»» 15/11/2023
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ พิธีวางพานพุ่มถวาย วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

»» 15/11/2023
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปี ๒๕๖๖