»» 3/4/2024
นครปากเกร็ด ร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และสรงน้ำพระพุทธรูป ในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗

»» 3/4/2024
นนทบุรี จัดพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๗

»» 3/4/2024
เทคนิคการเขียนผลงานวิชาการ เพื่อเลื่อนระดับอย่างมีคุณภาพ

»» 25/3/2024
ทม.ลำพูน ศึกษาดูงานเรื่อง การจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ด้วยนวัตกรรมปากเกร็ดโมเดล

»» 3/4/2024
อบรมให้ความรู้การติดตั้งถังดักไขมัน ประจำปี ๒๕๖๗

»» 3/4/2024
นครปากเกร็ด ร่วมงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา มหาเจษฎาบดินทร์ ประจำปี ๒๕๖๗

»» 25/3/2024
การมอบนโยบายการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ และนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของเทศบาลนครปากเกร็ด

»» 25/3/2024
อบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๗

»» 25/3/2024
๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

»» 25/3/2024
พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

»» 25/3/2024
ทน.สกลนคร ศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชน ของทน.ปากเกร็ด

»» 25/3/2024
นครปากเกร็ด เข้ารับรางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๖