»» 30/11/2023
อบต.เชิงทะเล ภูเก็ต ศึกษาดูงานเมืองสมาร์ทซิตี้ปากเกร็ด

»» 22/11/2023
โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) ศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะตามหลัก 3Rs ของเทศบาลนครปากเกร็ด

»» 15/11/2023
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ พิธีวางพานพุ่มถวาย วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

»» 15/11/2023
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปี ๒๕๖๖

»» 15/11/2023
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี ๒๕๖๖

»» 9/11/2023
วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ พิธีวางพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

»» 9/11/2023
นครปากเกร็ด รับรางวัลที่ ๑ จากเวทีการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ผลงานรางวัลการันตี ๒ ปีซ้อน

»» 9/11/2023
นครปากเกร็ด จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดูพื้นที่ต้นแบบ

»» 31/10/2023
๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล

»» 31/10/2023
ประเพณีตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือ ประจำปี ๒๕๖๖