»» 12/12/2023
ทม.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ศึกษาดูงานการขับเคลื่อนกิจกรรมของผู้สูงอายุนครปากเกร็ด

»» 12/12/2023
พิธีอัญเชิญสิ่งของ ถวายวัดช่องลม จ. นนทบุรี

»» 12/12/2023
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอดีตเจ้าอาวาสวัดเฉลิมพระเกียรติ ๑๐๐ วัน

»» 12/12/2023
๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ นครปากเกร็ด เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

»» 12/12/2023
ทต.รัษฎา จ.ภูเก็ต ศึกษาดูงานการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี นครปากเกร็ด

»» 12/12/2023
กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

»» 30/11/2023
กิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี ศึกษาดูงานด้านการสาธารณสุข นครปากเกร็ด

»» 30/11/2023
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

»» 30/11/2023
นครปากเกร็ด ฝึกอบรมการทำของว่างจีนโบราณ และการพิมพ์ภาพลงบนภาชนะ

»» 30/11/2023
ทต.นายาง จ.เพชรบุรี ศึกษาดูงานด้านบทบาทของอสม. กับการดูแลสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนนครปากเกร็ด

»» 30/11/2023
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า