»» 9/2/2024
พิธีพระราชทานสมณศักดิ์ เจ้าคณะตำบลปากเกร็ด เจ้าอาวาสวัดสนามเหนือ

»» 2/2/2024
อบต. เทพกระษัตรี จ.ภูเก็ต ศึกษาดูงาน เรื่อง นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (CCTV) ของเทศบาลนครปากเกร็ด

»» 2/2/2024
เทศบาลเมืองสตูล ศึกษาดูงานเรื่อง การดำเนินงานอสม. ด้านจัดการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ของเทศบาลนครปากเกร็ด

»» 2/2/2024
นครปากเกร็ด มอบกล่องฟอกอากาศแบบ DIY (กล่องอากาศดี)

»» 2/2/2024
นครปากเกร็ด ฝึกอบรมการทำขนมชั้นดอกกุหลาบ และการปักผ้าสไบมอญ

»» 2/2/2024
กีฬามวลชนเฉลิมพระเกียรติต้านยาเสพติด อบจ.นนท์สัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๗

»» 2/2/2024
การส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ ๕

»» 2/2/2024
การส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ ๑ - ๔

»» 30/11/2023
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศึกษาดูงาน เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ของเทศบาลนครปากเกร็ด