»» 31/10/2023
ส่งเสริมความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการสร้างแบบทดสอบมาตรฐานสำหรับครูผู้สอนในระดับประถมศึกษา

»» 31/10/2023
มสธ. ศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมการสื่อสารในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ และการบริการประชาชน

»» 31/10/2023
๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๖

»» 31/10/2023
๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๖

»» 24/10/2023
นครปากเกร็ด จัดอบรมส่งเสริมความรู้ให้คณะกรรมการชุมชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

»» 24/10/2023
ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี ศึกษาดูงานการพัฒนาเมืองสุขภาพดีและชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ

»» 18/10/2023
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอดีตเจ้าอาวาสวัดเฉลิมพระเกียรติ

»» 18/10/2023
จังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันนวมินทรมหาราช ๑๓ ตุลาคม

»» 10/10/2023
นครปากเกร็ด ลุยจัดการสถานการณ์รู้ สู้ น้ำ ด้วยนวัตกรรมปากเกร็ดโมเดลใหม่ (ICS Pakkret Model)

»» 10/10/2023
ชมรมนิสิตเก่า คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมช่วยสังคม CSR ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อประโยชน์ต่อโรงเรียน

»» 6/10/2023
นครปากเกร็ด ประชุมภาคีเครือข่ายเตรียมการจัดงานประเพณีตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือ ประจำปี ๒๕๖๖

»» 4/10/2023
นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด สั่งการเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมป้องกันสถานการณ์น้ำ