»» 29/1/2024
นครปากเกร็ด จัดอบรมหลักสูตรผู้ประกอบกิจการ ประจำปี ๒๕๖๗

»» 29/1/2024
การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี ๒๕๖๘ - ๒๕๖๙

»» 10/1/2024
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ประจำปี ๒๕๖๗

»» 10/1/2024
นครปากเกร็ด จัดอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร ประจำปี ๒๕๖๗

»» 3/1/2024
นครปากเกร็ด จัดงานทำบุญตักบาตรประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๗

»» 3/1/2024
๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี ๒๕๖๖

»» 3/1/2024
นครปากเกร็ด ผนึกกำลังเชิญภาคีเครือข่ายร่วม MOU รวมพลังป้องกันแก้ไขปัญหา PM๒.๕

»» 3/1/2024
ประชุมสภาเทศบาลนครปากเกร็ด สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖