»» 25/3/2024
งานแถลงข่าว งานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา มหาเจษฎาบดินทร์ ประจำปี ๒๕๖๗

»» 25/3/2024
นครปากเกร็ด จัดอบรม การยกระดับการให้บริการที่เป็นเลิศ

»» 25/3/2024
ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี ๒๕๖๗

»» 25/3/2024
รณรงค์ลด คัดแยกมูลฝอยให้ถูกวิธี ลดของเสีย ลดโลกร้อน ประจำปี ๒๕๖๗

»» 14/3/2024
รร.แพรกษาวิทยา ศึกษาดูงานโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ ในสังกัด ทน.ปากเกร็ด

»» 14/3/2024
ม. บูรพา ศึกษาดูงานเกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้อนุรักษ์ทุเรียนนนท์ และศูนย์ข้อมูลกลางความปลอดภัย ทน. ปากเกร็ด 

»» 14/3/2024
อบรมและตรวจคัดกรองสุขภาพผู้ดูแลฌาปนสถานและสุสาน ประจำปี ๒๕๖๗

»» 14/3/2024
ทน.หาดใหญ่ จ.สงขลา ศึกษาดูงาน ด้านการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน การจัดเก็บรายได้ฯ ของทน.ปากเกร็ด

»» 14/3/2024
พิธีถวายราชสักการะ “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ประจำปี ๒๕๖๗